Solicitud Acometida

Solicitude de acometida

 1. Datos do solicitante1/7
 2. 2
  Datos do destinatario2/7
 3. 3
  Datos do predio3/7
 4. 4
  Datos da acometida4/7
 5. 5
  Datos do propietario5/7
 6. 6
  Verificación6/7
 7. 7
  Enviar7/7
Os campos marcados con asterisco (*) son obrigatorios.

O responsable do tratamento dos seus datos é SERMUBENIEL, S.A. Os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar a petición contida no presente formulario. Pode acceder aos seus datos, solicitar que se modifiquen ou supriman, pedir que limitemos o tratamento, exercer o dereito á portabilidade, ou opoñerse ao tratamento en determinados supostos completando o formulario dispoñible na seguinte ligazón contacta. Pode consultar máis información en Política de clientes e usuarios do servizo.