Fundación Aquae

Fundación Aquae

Contribuíndo ao progreso social e ao
desenvolvemento das persoas
 

Fundación Aquae é unha entidade sen ánimo de lucro, que ten como principal finalidade a de se converter nun centro de referencia de pensamento e reflexión, arredor dun novo modelo de crecemento e desenvolvemento económico e social responsable; un modelo onde os recursos naturais, moi especialmente a auga, sexan utilizados de xeito máis sostible.

As accións e proxectos que realiza buscan impulsar a investigación, o coñecemento e a experiencia, ademais de desenvolver e transferir tecnoloxías intelixentes, contribuíndo así ao progreso social das persoas e a promover a transformación económica e social sostible.

A innovación e o talento son os eixos centrais deste proceso de transformación, que se apoia na investigación, a innovación tecnolóxica e a excelencia profesional.

Fundacion Aquae Áreas de Actividade

Áreas de Actividade

Coñecemento

Promovemos a xeración, intercambio e divulgación de coñecemento arredor da auga e do desenvolvemento sostible a través de accións de formación, apoio á investigación e difusión do coñecemento.

Innovación

Promovemos un modelo de sociedade emprendedora, creativa e con visión de cambio.

Integración

No noso compromiso coa non discriminación e coa integración social e laboral das persoas con discapacidade, realizamos accións dirixidas a conseguir tal fin.

Cooperación

Baseados na colaboración con actores públicos e privados, apoiamos actividades que contribúan á mellora da calidade de vida de persoas e colectivos en risco de exclusión.

Cultura

Impulsamos e difundimos a arte e a cultura aberta á diversidade e a novas expresións artísticas e formatos.

Enlace Fundación Aquae

groupid: 20152, currentGroupId: 97500