AutoLectura

Autolectura

  1. Introducir datos 1/3
  2. 2
    Verificación2/3
  3. 3
    Enviar3/3
Os campos marcados con asterisco (*) son obrigatorios.

A lectura que nos comunicas empregarase para facturar o consumo só se os nosos lectores non puideron ler o contador e sempre que a recibamos nas datas previstas de lectura.O responsable do tratamento dos seus datos é SERMUBENIEL, S.A. Os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar a petición contida no presente formulario. Pode acceder aos seus datos, solicitar que se modifiquen ou supriman, pedir que limitemos o tratamento, exercer o dereito á portabilidade, ou opoñerse ao tratamento en determinados supostos completando o formulario dispoñible na seguinte ligazón contacta. Pode consultar máis información en Política de clientes e usuarios do servizo.