Comunica anomalías ou posibles fraudes

Comunica anomalías ou posibles fraudes

A fraude de auga prexudícanos a todas las personas, axúdanos a evitala
 

A defraudación de fluído eléctrico, gas ou auga está prevista e penada como delitono artigo 255 do Código Penal Español e, polo tanto, é susceptible de denuncia perante as autoridades xudiciais.

É un delito que nos afecta a todos. Estas prácticas provocan un encarecemento do prezo para todos os consumidores y consumidoras.

A empresa abastecedora pode emprender accións legais, como prexudicada polas manipulacións detectadas no servizo de subministración (manipulación do contador, toma fraudulenta de auga, derivación de subministración…). La persona que defrauda, ademais de cumprir a pena que lle corresponda polo delito, deberá pagar a subministración defraudada.
 

Tes coñecemento ou sospeita dunha situación fraudulenta?

Por favor, colabora connosco e comunícao de forma totalmente anónima

 

Colabora connosco