Comunica anomalías ou posibles fraudes

Comunica anomalías ou posibles fraudes

A fraude de auga prexudícanos a todos, axúdanos a evitala
 

A defraudación de fluído eléctrico, gas ou auga está prevista e penada como delitono artigo 255 do Código Penal Español e, polo tanto, é susceptible de denuncia perante as autoridades xudiciais.

É un delito que nos afecta a todos. Estas prácticas provocan un encarecemento do prezo para todos os consumidores.

A empresa abastecedora pode emprender accións legais, como prexudicada polas manipulacións detectadas no servizo de subministración (manipulación do contador, toma fraudulenta de auga, derivación de subministración…). O defraudador, ademais de cumprir a pena que lle corresponda polo delito, deberá pagar a subministración defraudada.
 

Tes coñecemento ou sospeita dunha situación fraudulenta?

Por favor, colabora connosco e comunícao de forma totalmente anónima

 

Colabora connosco